پشتون

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم چرا طالبان در این تجربه دوم کار راحتی نخواهد داشت؟ توانایی رقبا برای نشان دادن یک مقابله قوی و متحد مشخص می کند که طالبان چطور کنترل را حفظ می کند و خودش را برای عموم مردم ارائه می کند؛ هم از نظر…

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم

آیا تغییراتی در میدان ایجاد می شود؟ طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول از نظر سطحی، خیلی از مقامات طالبان نشان داده اند که می خواهند موضع شان در مورد مسائلی چون آموزش را میانه رو کنند. ولی نحوه حکومت آن ها احتمالا به درجه مقاومتی که آن ها از سوی مردم افغان می بینند…