طالبان

لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد
لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد

در جهان واقعی، نبرد برای دفاع از لیبرال دموکراسی گاهی یک نبرد واقعی است؛ یک نبرد نظامی و نه تنها یک نبرد ایدئولوژیک. نمی توان همیشه با زبان، استدلال، کنفرانس یا دیپلماسی جنگید یا از سازمان های حقوق بشری، اعلامیه های سازمان ملل و بیانیه های شدیداللحن ابراز نگرانی اتحادیه اروپا کمک گرفت.

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم چرا طالبان در این تجربه دوم کار راحتی نخواهد داشت؟ توانایی رقبا برای نشان دادن یک مقابله قوی و متحد مشخص می کند که طالبان چطور کنترل را حفظ می کند و خودش را برای عموم مردم ارائه می کند؛ هم از نظر…

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم

آیا تغییراتی در میدان ایجاد می شود؟ طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول از نظر سطحی، خیلی از مقامات طالبان نشان داده اند که می خواهند موضع شان در مورد مسائلی چون آموزش را میانه رو کنند. ولی نحوه حکومت آن ها احتمالا به درجه مقاومتی که آن ها از سوی مردم افغان می بینند…

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول

از تندروها تا میانه روها یا کلمه بهتر، کمتر تندروهای طالبان، آیا یک تغییر نسل در کار است؟ طالبان روز به روز سرزمین های بیشتری را تصرف می کند و مناطق مختلف کشور افغانستان تحت حکومت زور و ترس قرار می گیرد. ولی برای خیلی از ناظران بین المللی و افغان های ساکن این کشور،…