یک کمربند یک راه

چین جهان را تسخیر نخواهد کرد
چین جهان را تسخیر نخواهد کرد

مرزهای سیاسی چین در تاریخ 3 هزار ساله‌اش در یک دقیقه: برتری جهانی چین، مشکل آمریکا نیست! در حالی که آمریکا با مشکلات خود درگیر است، برتری جهانی چین در آینده یکی از این مشکلات نخواهد بود. گذشته از حضور در موقعیت قدرت غافلگیرکننده، چین و رهبری کمونیستش با بحران ‌های داخلی قریب‌ الوقوع در…