ملا اختر منصور

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول

از تندروها تا میانه روها یا کلمه بهتر، کمتر تندروهای طالبان، آیا یک تغییر نسل در کار است؟ طالبان روز به روز سرزمین های بیشتری را تصرف می کند و مناطق مختلف کشور افغانستان تحت حکومت زور و ترس قرار می گیرد. ولی برای خیلی از ناظران بین المللی و افغان های ساکن این کشور،…