تگ - تصمیم گیری

تعصب شناختی چیست؟

مغز انسان قوی است اما محدودیت‌هایی دارد. تعصب‌های شناختی غالبا نتیجه تلاش مغز شما برای ساده کردن پردازش اطلاعات است....