ایران

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم

آیا تغییراتی در میدان ایجاد می شود؟ طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول از نظر سطحی، خیلی از مقامات طالبان نشان داده اند که می خواهند موضع شان در مورد مسائلی چون آموزش را میانه رو کنند. ولی نحوه حکومت آن ها احتمالا به درجه مقاومتی که آن ها از سوی مردم افغان می بینند…