آمریکا

لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد
لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد

در جهان واقعی، نبرد برای دفاع از لیبرال دموکراسی گاهی یک نبرد واقعی است؛ یک نبرد نظامی و نه تنها یک نبرد ایدئولوژیک. نمی توان همیشه با زبان، استدلال، کنفرانس یا دیپلماسی جنگید یا از سازمان های حقوق بشری، اعلامیه های سازمان ملل و بیانیه های شدیداللحن ابراز نگرانی اتحادیه اروپا کمک گرفت.

چین جهان را تسخیر نخواهد کرد
چین جهان را تسخیر نخواهد کرد

مرزهای سیاسی چین در تاریخ 3 هزار ساله‌اش در یک دقیقه: برتری جهانی چین، مشکل آمریکا نیست! در حالی که آمریکا با مشکلات خود درگیر است، برتری جهانی چین در آینده یکی از این مشکلات نخواهد بود. گذشته از حضور در موقعیت قدرت غافلگیرکننده، چین و رهبری کمونیستش با بحران ‌های داخلی قریب‌ الوقوع در…