لیست موارد و وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی خدمت سربازی

من ۲ ماه آموزشی خودم را در مرکز آموزشی ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا در تهران بودم. اعزامی ۱ تیر، ۲ ماه از بدترین ماه های سال برای اعزام. آفتاب سوزان و روزهای طولانی که تمام نمی شوند. تصمیم گرفتم وسایلی که شما را از هر مشکلی در سربازی بی نیاز می کند را لیست کنم که شما راحت تر باشید.

بیشتر بخوانید