رساله رستگاری، قسمت اول: مسیر تبدیل بحران‌ها به بحران‌های لاینحل

این مقاله، به شکل نامه، در هفته اول دی ماه 1401 برای تصمیم گیران و مقامات رده بالای کشور ارسال شده است. لحن نامه و هدف نامه مطابق با افراد مخاطب نامه نوشته شده است. مقدمه با سلام و احترام             در این مقاله بلند، تلاش بر این بوده است که از منظری متفاوت به … ادامه خواندن رساله رستگاری، قسمت اول: مسیر تبدیل بحران‌ها به بحران‌های لاینحل