مشکلات متولدین دهه ۷۰ به بعد از زبان سایمن سینک

سایمن سینک یکی از چهره های شناخته شده دنیاست که کتاب “رهبران آخرین نفر غذا می خورند” را نوشته است

بیشتر بخوانید