اجتماعی

مشکلات متولدین دهه 70 به بعد از زبان سایمن سینک

مشکلات متولدین دهه 70 به بعد از زبان سایمن سینک

برای مشاهده این مطلب نیاز به خرید اشتراک دارید

لیست موارد و وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی خدمت سربازی

لیست موارد و وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی خدمت سربازی

من 2 ماه آموزشی خودم را در مرکز آموزشی 01 شهدای وظیفه نزاجا در تهران بودم. اعزامی 1 تیر، 2 ماه از بدترین ماه های سال برای اعزام. آفتاب سوزان و روزهای طولانی که تمام نمی شوند. تصمیم گرفتم وسایلی که شما را از هر مشکلی در سربازی بی نیاز می کند را لیست کنم که شما راحت تر باشید.